TERMENI ȘI CONDIȚII FOLOSIRE SITE

 1. ACCEPTAREA CONDIȚIILOR
 2. DESCRIEREA SERVICIILOR ȘI SCOPUL SITE-ULUI
 3. DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII
 4. REGULI GENERALE
 5. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI
 6. UTILIZAREA ILEGALĂ SAU INTERZISĂ
 7. DATELE UTILIZATORULUI DE PE PORTAL ȘI ASPECTE LEGATE DE SECURITATEA ACESTOR DATE
 8. LEGEA APLICABILĂ
 9. LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR
 10. RĂSPUNDEREA UTILIZATORILOR
 11. ÎNCHEIEREA ACORDULUI

VIZITAREA ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ UTILIZATORII AU CITIT ȘI SUNT DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE MAI JOS.

În acest document LibertateInIT este reprezentat de POP RAUL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ cu sediul în: Reghin, Strada Pășunii, nr. 13, jud. Mureș , înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. F26/1067/2019, CUI: 41769452. prin reprezentant Pop Raul, în calitate de operator de date personale și DASCĂLU CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ cu sediul în Bucuresti, Blvd I. C. Bratianu, nr. 39, Bl. P6, Sc. 2, Ap. 24, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. F40/401/2019, având cod fiscal 40674028, prin reprezentant Dascălu Cristian, în calitate de operator de date personale.

1. ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Folosirea portalului LibertateInIT, denumit în continuare "Portal" sau "Site", presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos. Termenii și condițiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul portalului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare ale Serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, Utilizatorii pot să înceteze accesarea Portalului.

2. DESCRIEREA SERVICIILOR ȘI SCOPUL SITE-ULUI

Portalul LibertateInIT oferă Utilizatorilor, prin intermediul secțiunilor sale, servicii (denumite în continuare "Servicii") de consultanță și mentorat adresate atât persoanelor fizice din România în scopri comerciale și anume de a obține avantaje în cariera de programator prin trecerea în zona de freelancing în IT, cât și persoanelor juridice, entități ale acestor persoane care acționeaza ca profesioniști în interacțiunea cu LibertateInIT. Serviciile, inclusiv orice actualizări, îmbunătățiri, caracteristici noi, și/sau adăugarea unor proprietăți noi, intră sub incidența Termenilor și Condițiilor.

LibertateInIT depune toate eforturile pentru a oferi informații actuale privind serviciile sale și pentru a actualiza conținutul Site-ului. Cu toate acestea, LibertateInIT nu garantează asupra actualității informațiilor prezentate pe Site în orice moment. De asemenea, LibertateInIT nu garantează că Site-ul nu va conține anumite erori, însă va încerca să remedieze aceste erori în scurt timp pentru a permite o informare corectă a utilizatorilor. LibertateInIT însă nu răspunde pentru eventuale prejudicii suferite de utilizatori ca urmare a unor decizii bazate pe orice informație furnizată prin intermediul Site-ului.

3. DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

Administratorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe Portal. Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul Portalului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Utilizatorul acceptă că folosirea Site-ului se face în totalitate pe propriul ei/lui risc și că toate serviciile LibertateInIT, conținutul și paginile de internet sunt furnizate “așa cum sunt”, cu nicio promisiune sau garanție de niciun fel, fie expres, fie implicit, incluzând, dar nelimitându-se la:

• orice garanție de neîntrerupere a serviciilor de la https://libertateinit.ro

• disponibilitate, siguranță, integritate sau acuratețe a informațiilor, serviciilor sale și conținutului,

• titlu, comercializare sau potrivire pentru un anumit scop.

Această renunțare la obligații se aplică oricaror pagube cauzate de către orice eșec de performanță, eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defectare, întârziere în operare sau transmisie, virusare a calculatorului, cădere a liniei de comunicare, etc. Deși LibertateInIT va face eforturile necesare pentru a asigura siguranța conținutului, utilizatorul ia la cunoștintă faptul că LibertateInIT nu poate exercita controlul asupra securității conținutului care trece prin Site sau prin servicii și LibertateInIT exclude orice obligație de orice fel pentru transmiterea sau primirea de conținuturi de încălcare de orice natură. LibertateInIT nu este raspunzatoare pentru nicio defăimare, ofensivă sau conduită ilegală a altor utilizatori sau terțe părți și al căror risc revine în totalitate utilizatorului. LibertateInIT nu va fi răspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, consecințe sau pagube speciale care apar din folosirea Site-ului sau posibilitatea de folosire a Site-ului. LibertateInIT nu este responsabilă în niciun fel pentru acțiunile utilizatorilor sau terțelor părți și nu va fi răspunzatoare pentru niciun conținut transmis, încărcat, descărcat, afișat sau creat de către alți utilizatori sau terțe părți.

4. REGULI GENERALE

Administratorul Portalului declară urmatoărele:

5. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

Utilizatorul are obligația de a furniza informații reale și corecte despre persoana sa atunci când aceste informații i se cer pentru crearea unui cont sau pentru programarea unei sesiuni de consultanță cu unul dintre mentori, în cadrul Portalului. În cazul în care Administratorul are motive să suspecteze că aceste informații nu sunt reale, își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului respectiv la oricare dintre serviciile pe care le oferă.

Utilizatorului îi este interzis să transmită/publice prin intermediul Portalului mesaje sau informații al căror conținut:

Restricționarea poate însemna:

Restricționarea accesului Utilizatorului poate să fie sau nu precedată de avertismente, în funcție de aprecierea exclusivă a Administratorului.

De asemenea, Utilizatorul își asumă întreaga răspundere de orice natură pentru informațiile pe care le transmite sau le publică pe Internet folosind serviciile Portalului. Administratorul nu are nicio responsabilitate juridică față de informațiile publicate sau transmise pe Internet de Utilizatorii acestui site.

Prin folosirea acestui Site, utilizatorul este de acord să compenseze, apere și să nu facă răspunzător LibertateInIT pentru și împotriva oricăror pierderi, cheltuieli, pagube și costuri, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, rezultând din încălcarea lui a prezenților termeni și condiții.

6. UTILIZAREA ILEGALĂ SAU INTERZISĂ

Ca o condiție de utilizare a Serviciilor, Utilizatorii nu vor folosi Serviciile pentru orice scop care este ilegal sau interzis de acești termeni și condiții.

Utilizatorilor li se interzic următoarele acțiuni:

7. DATELE UTILIZATORULUI DE PE PORTAL ȘI ASPECTE LEGATE DE SECURITATEA ACESTOR DATE

După completarea formularului de aplicare pentru oricare dintre serviciile sale, Utilizatorul va primi informații cu privire la următorii pași. Pentru detalii cu privire la Protecția datelor personale a se citi Politica de Securitate

8. LEGEA APLICABILĂ

Acest site internet (exclusiv site-uri ale terțelor părți spre care există legături) este controlat de către LibertateInIT. Prin accesarea acestui site, utilizatorul acceptă că acești termeni și orice dispută legată de ei sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile României, iar utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor competente din Cluj Napoca, România. Acest Site poate fi accesat de oriunde în România și de peste hotare. LibertateInIT nu oferă nicio asigurare că conținutul acestui Site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afara României.

9. LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Administratorul nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care serviciile Portalului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

10. RĂSPUNDEREA UTILIZATORILOR

Întreaga răspundere de orice natură pentru informațiile care sunt publicate/transmise pe Internet de către Utilizator în contul său de pe Portal, precum și pentru consecințele care pot apărea în urma acestor activități, aparține în exclusivitate Utilizatorului.

11. ÎNCHEIEREA ACORDULUI

Administratorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. De asemenea, își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale către orice Utilizator, în cazul în care acesta a încălcat una dintre condițiile menționate mai sus. În cazuri excepționale, Administratorul își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.