Politica de securitate a datelor


Angajamentul LibertateInIT referitor la Politica de securitate a datelor

În acest document “LibertateInIT” este reprezentat de POP RAUL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ cu sediul în: Reghin, Strada Pășunii, nr. 13, jud. Mureș , înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. F26/1067/2019, CUI: 41769452. prin reprezentant Pop Raul, în calitate de operator de date personale și DASCĂLU CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ cu sediul în Bucuresti, Blvd I. C. Bratianu, nr. 39, Bl. P6, Sc. 2, Ap. 24, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. F40/401/2019, având cod fiscal 40674028, prin reprezentant Dascălu Cristian, în calitate de operator de date personale. Protejarea siguranţei şi securităţii datelor dvs. personale este importantă pentru LibertateInIT; prin urmare, activitățile desfășurate de LibertateInIT sunt în conformitate cu legislaţia aplicabilă referitoare la protecţia siguranţei datelor şi la securitatea acestora. Accesând această pagină, toţi utilizatorii sunt de acord să respecte Termenii de utilizare şi legislaţia în vigoare. Sperăm că politica prezentată mai jos vă va fi de ajutor pentru a înţelege ce fel de date pot fi colectate de LibertateInIT, cum sunt acestea protejate și utilizate şi cum pot fi dezvăluite.

Date personale

În paginile noastre de internet, LibertateInIT nu va colecta niciun fel de date personale în legătură cu dvs. (de ex. numele dvs., adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail), dacă nu doriţi să ni le furnizaţi (de ex. prin înregistrare, chestionare), sau dacă nu vă daţi acordul sau dacă nu este altfel permis prin lege sau alte reglementări de protecţie a datelor dvs. personale.

LibertateInIT respectă cerințele Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Scopul utilizării și destinatari

În cazul în care ne veţi furniza datele dvs. personale, le vom utiliza pentru a răspunde solicitărilor dvs., pentru a vă înțelege situația actuală și a vedea dacă putem să vă ajutăm cu serviciile noastre pentru a atinge următorul nivel în cariera de programator, acela de a fi freelancer de succes; sau pentru a vă intermedia accesul la informaţii specifice, oferte sau servicii.

De asemenea, pentru a susţine relaţia comercială cu dvs.: putem salva şi procesa datele personale, pentru a înţelege mai bine nevoile dvs. profesionale şi cum ne putem îmbunătăţi serviciile; LibertateInIT (sau o terţă parte în numele nostru) putem utiliza datele dvs. personale pentru a vă contacta în legătură cu o ofertă LibertateInIT care vine în sprijinul nevoilor dvs. profesionale sau pentru a efectua sondaje de opinie online pentru a înţelege mai bine necesităţile clienţilor noştri. Dacă alegeţi ca datele dvs. personale să nu fie utilizate pentru a susţine relaţia noastră comercială (în special marketing direct sau cercetare de piaţă), noi vom respecta opţiunea dvs. Nu vindem şi nici nu comercializăm în vreun alt fel datele dvs. personale către terţi.

Domeniu de utilizare

LibertateInIT va colecta, utiliza sau dezvălui datele personale furnizate de dvs. online numai pentru scopurile indicate, cu excepţia cazului în care comunicarea datelor: se referă la utilizarea datelor personale pentru orice scop adiţional care se referă direct la scopul original pentru care datele personale au fost colectate, este necesară pentru a pregăti, negocia sau derula un contract cu dvs., este solicitată prin lege sau de autorităţile guvernamentale sau juridice competente, este necesară pentru a stabili sau pentru a apăra un drept legal, este necesară pentru a preveni frauda sau alte activităţi ilegale, precum atacuri intenţionate asupra sistemelor LibertateInIT de tehnologie a informaţiei.

Date de comunicare sau utilizare

Prin utilizarea serviciilor de telecomunicaţii pentru a accesa pagina noastră de internet, datele dvs. de comunicare (de ex. adresa Internet protocol address) sau datele de utilizare (de ex. Informaţiile de la început, de la sfârşit şi extinderea fiecărui acces, precum şi informaţiile pentru serviciile de telecomunicaţii pe care le-aţi accesat) sunt generate tehnic şi se pot relaţiona inteligibil la datele personale. În măsura în care există vreo necesitate de compilare, vor fi efectuate colectarea, procesarea şi utilizarea datelor dvs. de comunicare sau de utilizare în conformitate cu cadrul legal aplicabil referitor la protecţia datelor personale.

Date non-personale colectate automat

Când accesaţi paginile noastre de internet, putem colecta automat (nu prin înregistrare) date non-personale (de ex. Tipul de browser internet şi sistemul de operare utilizat, numele domeniului paginii Web de pe care aţi venit, numărul de vizite, durata medie petrecută pe site, paginile vizionate). Noi putem utiliza aceste date pentru a monitoriza gradul de atracţie a paginilor noastre de internet şi pentru a le îmbunătăţi performanţa sau conţinutul.

"Cookies" – Informaţii stocate automat în calculatorul dvs.

Atunci când vizionaţi una din paginile noastre de internet, noi putem stoca unele date pe calculatorul dvs. sub forma unei "cookie" pentru a recunoaşte automat calculatorul dvs. la următoarea vizită. Aceste Cookies ne pot fi de ajutor în multe feluri, de exemplu prin faptul că ne permit să identificăm o pagină de web pentru a veni mai bine în întâmpinarea intereselor dvs. sau pentru a vă stoca parola pentru a nu mai pierde timp cu reînregistrarea de fiecare dată. Dacă nu doriţi să primiţi cookies, vă rugăm să configuraţi browser-ul de internet astfel încât să ştergeţi tot ce înseamnă cookies de pe unitatea centrală a calculatorului, să le blocaţi sau să primiţi un avertisment înainte ca o cookie să fie salvată.

Drepturile utilizatorului

Aveți următoarele drepturi legate de datele dvs. personale:

Perioada de stocare a datelor

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un inters legitim privind LibertateInIT. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Copiii

LibertateInIT nu va colecta în mod conştient date personale de la copii fără acordul prealabil al părinţilor, dacă acest lucru este solicitat de legea aplicabilă. Noi vom utiliza sau face cunoscute date personale despre un copil în măsura permisă de lege, pentru a obţine acordul părinţilor conform legilor şi reglementărilor locale sau pentru a proteja un copil.

Securitate

Pentru a proteja datele dvs. personale de distrugere accidentală sau ilegală, de pierdere sau alterare şi de accesul unor persoane neautorizate, LibertateInIT utilizează măsuri de securitate tehnice şi organizatorice.

Linkuri către alte pagini web

Paginile web ale LibertateInIT pot conţine linkuri către alte pagini web. LibertateInIT nu răspunde pentru practicile de securitate sau de conţinutul altor pagini web.

Întrebări şi comentarii

LibertateInIT va răspunde la toate solicitările rezonabile pentru a revedea şi datele dvs. personale, pentru a corecta, modifica sau şterge orice neregularităţi. Dacă aveţi orice fel de întrebări sau comentarii în legătură cu Politica de securitate a datelor personale de la LibertateInIT (de ex. revederea sau actualizarea datelor dvs. personale), vă rugăm să ne daţi un email pe itfreedommentoring@gmail.com. Pe măsură ce internetul va avansa, va avansa şi Politica noastră de securitate a datelor. Noi vom publica pe această pagină modificările la politica noastră de protecţie a datelor personale. Vă rugăm să verificaţi în mod regulat această pagină pentru a fi la curent.